Uzaktan EğitimVizyonumuz

Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir.
Bir başka tanıma göre Uzaktan Eğitim, öğrenci ile öğretenin birbirinden uzakta olmalarına karşın eş zamanlı (senkron) ya da farklı zamanlı (asenkron) olarak bir araçla iletişim kurdukları bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim için pek çok tanım vermek ve açıklama yapmak olanaklıdır. Ancak ayrıntıya girmeden uzaktan eğitimi, ana özelliklerini sıralayarak şöyle özetleyebiliriz:

 • Öğretim sürecinin çoğunluğunda öğrenen ve öğreten ayrı yerlerde bulunur.
 • Öğrenen ve öğreteni birleştirecek ve ders içeriğini iletecek özel olarak hazırlanmış eğitim medyası kullanılır.
 • Öğrenenle öğreten arasında iki yönlü iletişimi ve etkileşimi sağlamak için ayrıca bilişim ve etkileşim teknolojilerinden yararlanılır.
 • Öğrenci değerlendirmesinin sağlanması için etkili bir eğitim yönetimi oluşturulur.
 • Uzaktan öğretim, eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımının bir boyutudur. Bu alandaki kavram ve uygulamalar, bir takim gereksinimlerin ve çeşitli alanlardaki gelişmelerin sonucudur. Uzaktan Eğitim uygulamalarının başlıca kavramsal kaynaklarını;
 • Yasam boyu eğitim,
 • Büyük kitlelere ulaşma,
 • Teknoloji ile eğitimi birleştirme,
 • Eğitim isteği
 • Bireysel ve kitlesel öğretimde bütünleşme
 • Demokratikleşme,
 • Birey ve toplum gereksinimlerine yönelme,
 • İş-eğitim bütünlüğü sağlama,
 • Kurumlardan etkili yararlanma,
 • Yeni olanaklar yaratma,
 • Bireysel olgulara dönme,
 • Üç boyutlu bütünleşmeyi esas alma (basın-yayın, mektup, yüz yüze eğitim),
 • Mali olanak dengesi, oluşturmaktadır.

Neden Uzaktan Eğitim

Yaşam boyu öğrenme gereklidir. Çok geniş öğrenci kitlesine hizmet sunabilen bir eğitim sistemidir. Geleneksel eğitimden yararlanmayan kişiler için vazgeçilmezdir. Ayrı niteliklere sahip bireylerden oluşmuş hedef kitleye farklı uygulamalarla eğitim hizmeti sunabilmekte. Bilgi ve becerilerin artması, değişmesi ve çeşitlenmesi. Ekonomiktir.(Birim maliyetlerinin ucuz olması) Çok çeşitli iletişim teknolojilerini eğitim hizmetine sunabilen bir sistemdir.

Öğrenci merkezlidir. Eğitimin, sadece öğretmen ve öğrencinin birbirlerine fiziksel olarak yakin oldukları ortam içerisinde örneğin ayni sınıf ortamında gerçekleştirilebileceği düşünülmemelidir. Biz biliyoruz ki eğitim, öğretmen ve öğrencinin aldığı pozisyona göre çok farklı ortamlarda gerçekleştirilebilir.


Yazdır